Placówka działa na podstawie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 – 16.00 w ramach zajęć stacjonarnych i pracy podwórkowej. W placówce można uzyskać pomoc w nauce, spożyć posiłek, ciekawie spędzić czas wolny na grach i zabawach, skorzystać z pomocy psychologicznej. Placówka ma na celu polepszenie sytuacji wychowawczej i edukacyjnej dzieci i młodzieży. W ramach działalności placówki organizowane są wycieczki. Prócz pracy z dziećmi wychowawcy placówki pracują także z rodzinami małoletnich.