Pedagogika ulicy jest formą pracy z dziećmi i młodzieżą  w ich naturalnym środowisku. Pedagog ulicy pracuje w okolicy śmietników i trzepaków, na podwórkach spędzając czas z dziećmi i młodzieżą w ich naturalnym środowisku. Pedagog ulicy staje się jakby jednym z nich, ich „kumplem” i „przyjacielem” po to by jego oddziaływanie było jak najbardziej skuteczne. Pedagog „włóczy” się z młodzieżą po mieście i stara się wdrożyć ich do alternatywnych zachowań.