Działamy na różnych płaszczyznach

Klub dla Młodzieży Strefa

Klub jest placówką otwartą dla dzieci i młodzieży od 12 do 18 roku życia. Klub działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 19.00...

Placówka Wsparcia Dziennego

Placówka działa na podstawie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 – 16.00...

Pedagogika ulicy

Pedagogika ulicy jest formą pracy z dziećmi i młodzieżą w ich naturalnym środowisku. Pedagog ulicy pracuje w okolicy śmietników i trzepaków, na podwórkach ...

Chór Bel Canto

Chór Bel Canto istnieje od 20 lat. Chór wielokrotnie zdobywał laury na konkursach i festiwalach międzynarodowych i krajowych. Chór skupia 35 osobową grupę dzieci i młodzieży...

Misja

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny POMOCNA DŁOŃ z Raciborza jest Organizacją Pożytku Publicznego działającą od 2001 roku. Zajmujemy się zagospodarowaniem czasu wolnego dzieciom i młodzieży – po zajęciach szkolnych, głównie z rodzin z problemami uzależnień, przemocy, bezrobocia, przestępczości, ubóstwa, niewydolności wychowawczej rodziców, włóczęgostwa młodych. Prowadzimy w Raciborzu przy ul. Żółkiewskiego 22 Klub Dla Młodzieży STREFA oraz Placówkę Wsparcia Dziennego. Nasi podopieczni z pomocą wychowawców i wolontariuszy mają tam możliwość odrabiać zadania domowe, zjeść ciepły posiłek, wziąć udział w zajęciach tanecznych, plastycznych, modelarskich, historycznych lub rowerowych. Mogą też skorzystać z bezpłatnych korepetycji z przedmiotów szkolnych i omówić swoje ewentualne problemy z psychologiem lub socjoterapeutą. Zajmujemy się też streetworkingiem – pod patronatem Fundacji Wspólna Droga pracujemy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych na ulicy i podwórkach – bezpośrednio w ich środowiskach. Pod egidą Stowarzyszenia działa także chór BEL Canto, który zdobywa czołowe miejsca w konkursach w kraju i zagranicą. Z naszej działalności korzysta około 200 dzieci rocznie. Promujemy wśród podopiecznych profilaktykę uzależnień, aktywność, rozwój indywidualnych zainteresowań i zdolności, tworzenie pozytywnego obrazu samego siebie. Cieszmy się niesłabnącą popularnością w kręgu lokalnej młodzieży, dlatego stale pracujemy nad tym, aby kontynuować i wzbogacać naszą działalność.

Historia

W 2000 roku pedagodzy i kuratorzy sądowi na jednym z raciborskich osiedli założyli Klub, w którym odbywały się spotkania integracyjne, zajęcia sportowe i korepetycje dla młodzieży pochodzącej z trudnych środowisk, ubogich i dysfunkcyjnych rodzin. Ważnym elementem pracy z młodzieżą było prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień. Pomysł okazał się trafiony, spotkał się z akceptacją lokalnych władz, a zajęcia prowadzone w Klubie cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży. Aby poszerzyć swoją działalność i tym samym objąć opieką większą liczbę młodych ludzi – grupa pedagogów i kuratorów z powiatu raciborskiego wyszła z inicjatywą utworzenia stowarzyszenia. Stowarzyszenie POMOCNA DŁOŃ powstało pod koniec 2001 roku. Jego podstawowym założeniem było prowadzenie Klubu dla Młodzieży STREFA, który miał stać się miejscem, gdzie dzieci i młodzież mogłaby konstruktywnie spędzić czas wolny oraz otrzymać fachową pomoc pedagogiczną, socjoterapeutyczną, psychologiczną i kuratorską. Kadrę Stowarzyszenia stanowią ludzie na  co dzień zawodowo związani z szeroko pojętym pomaganiem innym – jest więc to dla nich nie tylko praca, ale również pasja.

NASZ ZESPÓŁ

Prezes Stowarzyszenia

Adam Reszka

Prezes Stowarzyszenia, koordynator Pedagogów Ulicy, wolontariusz, pedagog, Kurator zawodowy

Viceprezes Stowarzyszenia

Tomasz Cofała

Viceprezes Stowarzyszenia, Kierownik Klubu dla Młodzieży Strefa, pedagog, wychowawca

Członek Zarządu

Łodziak Beata

Członek Zarządu, wolontariusz, nauczyciel matematyk,informatyki i fizyki

Członek Zarządu

Wieczorek Marek

Członek Zarządu, wychowawca, Kurator zawodowy

Członek Zarządu

Somerla Ilona

Członek Zarządu, wychowawca, nauczyciel języka polskiego

Kadra

Wszyscy Ci, którzy pomagają ...

 

Adres i telefon

ul. H. St. Żółkiewskiego 22, 47-400 Racibórz,

Telefon32 419 92 91

 

Godziny otwarcia

 
czwartek13:00–19:00
piątek13:00–19:00
sobotaZamknięte
niedzielaZamknięte
poniedziałek13:00–19:00
wtorek13:00–19:00
środa13:00–19:00
Zaproponuj zmianę

Skontaktuj się z nami